Қазақстандағы аудиологиялық скрининг мәселелері: шешудің ықтимал жолдары

Қазақстандағы аудиологиялық скрининг мәселелері: шешудің ықтимал жолдары

 

Иманова Ж.А., Айнекова Ж.А., Түлепбекова Н.М., Кұдайбергенова А.У

 

«Денсаулықсақтаудыдамытуреспубликалықорталығы»,

Алматы қаласының № 5 қалалық клиникалық ауруханасы,

Нұр-Сұлтан қ.«Астана медицина университеті» КЕАҚ

 

Мақала балалардың есту қабілетінің бұзылуын ерте анықтау проблемасына, есту қабілеті бұзылған балалардың өмір сүру сапасын жақсарту үшін ерте араласу және оңалту іс-шараларын жүргізу арқылы есту қабілетінің бұзылуының көп деңгейлі аудиологиялық скринингінің рөліне арналған.