ДСДРО клиникалық нұсқаулықтардың тізбесі жөніндегі ұсыныстарды қабылдайды

Қазақстанда тұңғыш рет мойындалған халықаралық нұсқаулықтарды қолдану заңнамалық деңгейде рұқсат етілетін болады. МҚСБК отырысындағы іріктеу және бекіту нәтижелері бойынша клиникалық нұсқаулықтар ҚР аумағында мемлекеттік және ресми тілдерге бейімделместен және Қазақстан Республикасында бекітілместен қолданылатын болады.

Осыған байланысты, ДСДРО шетелдік/халықаралық кәсіби ассоциациялармен және институттармен өңделген халықаралық клиникалық нұсқаулықтарға алдын ала басымдықтарды белгілеу және бағалау жүргізді.

Қазақстан Республикасында қолдануға арналған клиникалық нұсқаулықтардың тақырыптар тізбесіне кәсіби қоғамдастастық өкілдерінен ұсыныстар күтеміз.

Тізімен осы сілтеме бойынша өтіп ДСДРО сайтында танысуға болады.

Ұсыныстар мен ескертулерді 2018 жылдың 3 маусымына дейін rcrz_astana@mail.ru. электронды мекен жайына бағыттауларыңызды сұраймыз.

Байланыс телефондары: 700-950 (1070, 1138)